Οι όροι χρήσης του Zante Mats

Οι όροι χρήσης του Zante Mats

Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης που αναφέρονται παρακάτω, οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη σας επίσκεψη σε αυτόν. Επισημαίνεται ότι οι όροι χρήσης μπορούν να επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Επιπροσθέτως, όταν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες υπηρεσίες ενδέχεται να υπόκεισθε σε περαιτέρω οδηγίες και κανόνες, οι οποίοι θα εφαρμόζονται σε αυτές τις υπηρεσίες, και οι οποίοι θα ανακοινώνονται από εμάς κατά καιρούς. Αν δεν επιθυμείτε να δεσμευτείτε από αυτούς τους όρους, μπορείτε να μην κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών του ιστότοπου.

• Κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε αυτόν τον δικτυακό τόπο (συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, διάταξης εικόνας, αίσθησης) καθώς και κάθε υλικό ή περιεχόμενο (ενδεικτικά: αρθρογραφία, ειδήσεις, διαφημίσεις, χορηγίες, φωτογραφίες, λογότυπα, videos, animations, εικόνων γενικώς κλπ.) που παρέχεται ως μέρος του δικτυακού τόπου θα παραμείνει διαρκώς στην ιδιοκτησία του δικαιούχου του δικτυακού τόπου αυτού.
• Κατά την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο, αποδέχεστε ότι το πράττετε μόνο για προσωπική σας και όχι για εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μίσθωση, χωρίς δικαίωμα παραχώρηση, αναδημοσίευση, διανομή, μετάδοση, έκδοση, εκτέλεση, αποθήκευση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), κατέβασμα (download), διαμόρφωση, τροποποίηση, των σελίδων ή/και του περιεχομένου (ενδεικτικά: αρθρογραφία, ειδήσεις, διαφημίσεις, χορηγίες, φωτογραφίες, λογότυπα, videos, animations, εικόνων γενικώς κλπ.) με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδειά μας. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εκτύπωση των αρθρογραφιών και των ειδήσεων, που περιέχονται στο δικτυακό τόπο υπό την ρητή προϋπόθεση ότι δεν θα αλλοιωθούν, τροποποιηθούν ή μεταβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο και μόνο εφόσον προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση του επισκέπτη / χρήστη.
• O παρόν δικτυακός τόπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links) ή με άλλους τρόπους παραπομπής σε αυτούς. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών (links) και άλλων τρόπων παραπομπής σε δικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από εμάς και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους (ενδεικτικά: διαφημίσεις, προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς, υπηρεσίες, προϊόντα, κ.λπ.) ούτε για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων ή την ακρίβεια των υλικών/πληροφοριών, που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου αποφασίσει να χρησιμοποιήσει διαμέσου των συνδέσμων αυτών (links) ή των άλλων τρόπων παραπομπής κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη. Ρητά συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι ο διαχειριστής και οι συντελεστές του zantemats.gr δεν ευθύνονται άμεσα ή έμμεσα για οποιαδήποτε ζημία (υλική ή ηθική, θετική ή αποθετική) τυχόν σας προκληθεί από ή σε σχέση με τη χρήση του περιεχομένου των ως άνω δικτυακών τόπων.
• Σας γνωστοποιούμε ότι δεν πραγματοποιείται λήψη και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επισκεπτών / χρηστών. Ενδέχεται όμως από καιρό σε καιρό να παρέχουμε προς τους χρήστες των υπηρεσιών μας διάφορες φόρμες, στις οποίες αυτοί θα παρέχουν μη ευαίσθητα προσωπικά τους στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα διαφυλάσσονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και θα προστατεύονται έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση τρίτων στα στοιχεία αυτά, εκτός εάν ο επισκέπτης / χρήστης συγκατατεθεί διαφορετικά εγγράφως συμπληρώνοντας θετικά το αντίστοιχο στοιχείο στην φόρμα υποβολής προσωπικών δεδομένων, διατηρώντας ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του.
Σας γνωστοποιούμε, τέλος, ότι τηρούνται στοιχεία για την επισκεψιμότητα του δικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους, που είναι ανώνυμα και δεν εξατομικεύονται ανά χρήστη/ επισκέπτη.
• Το Zante Mats ενθαρρύνει τους αναγνώστες του να εκφράζουν τις απόψεις τους σε κάθε άρθρο, με δεδομένο οτι τα σχόλιά τους δεν είναι υβριστικά, δεν παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους και γράφονται στην ελληνική γλώσσα (όχι greeklish). Κάθε αναγνώστης που επιθυμεί να σχολιάσει, θα πρέπει να συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία του, έχοντας την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητά τους. Τα σχόλια ελέγχονται από τη συντακτική ομάδα πριν εμφανιστούν δημόσια στο Zante Mats, ώστε να διασφαλίζονται οι προαναφερθέντες όροι.
Ο διαχειριστής και η συντακτική ομάδα του Zante Mats δεν υιοθετούν / ασπάζονται ή ευθύνονται για τις προσωπικές απόψεις που εκφράζουν οι αναγνώστες του ιστότοπου για οποιοδήποτε θέμα.
• Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε ενέργεια σας (δόλια ή εξ’ αμελείας) προκαλέσει βλάβη στα συστήματα, το περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία και τον δικτυακό τόπο γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια (δόλια ή εξ’ αμελείας) βλάπτει τα συμφέροντα, το όνομα, τη φήμη, τη πελατεία, την τιμή και την υπόληψή μας, μας δίδει το δικαίωμα να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων μας. Το αυτό ισχύει και για κάθε ενέργεια αντίθετη με τους όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου. Στις περιπτώσεις αυτές υπέχετε πλήρη αποζημιωτική ευθύνη.
• Αν θέλετε να υποβάλετε κάποιο παράπονο σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο δώστε μας αναλυτικά σχετικά στοιχεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@zantemats.gr
• Σε καμιά περίπτωση το περιεχόμενο του zantemats.gr δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί, αμέσως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης μας.
• Οι ανωτέρω όροι χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους, διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του παρόντος δικτυακού τόπου και του επισκέπτη / χρήστη αυτού. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.